Startovač - financování projektů

Psí čenich jako radar na rakovinu - crowfunding kampaň

Podpořit - Psí čenich jako radar na rakovinu

Prosíme o finanční podporu na vybudování nového centra v Kopřivnici pro speciální výcvik psů odhalujících rakovinu

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

200 Kč Certifikát s poděkováním

Příspěvek nad 200 Kč (včetně): Pošleme Vám certifikát s poděkováním od CCSZ

Počet odměn není omezen