Startovač - financování projektů

První pojízdné kadeřnické studio v ČR - crowfunding kampaň

Podpořit - První pojízdné kadeřnické studio v ČR

Rozjeďte s námi první pojízdné kadeřnické studio v ČR a to v okrese Přerov.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

3 500 Kč Přední sponzor

Doživotní sleva 15% na naše služby +10
dárkových poukazů na střih (dojezd do 20 km) + děkovná listina s podpisem

Počet dostupných odměn: 50/50