Startovač - financování projektů

Petr Hampl: Prolomení hradeb - crowfunding kampaň

Podpořit - Petr Hampl: Prolomení hradeb

Pomozte dostat do českých rodin srozumitelné vysvětlení, co se děje s naší společností, proč, co bude následovat a co s tím můžeme dělat my občané.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

5 000 Kč Nahrávka knihy v mp3

Dárce obdrží CD s MP3, na kterém čte knihu sám autor. K tomu tři běžné výtisky, a později i elektronickou verzi.

Počet dostupných odměn: 14/15