Projekt Ruiny I. - crowfunding kampaň

Projekt Ruiny I.

Festival súčasnej a experimentálnej hudby, ktorý sa uskutoční na opustených a schátraných miestach. 6/8/2016 Prónayho kaštieľ, Opatová pri Lučenci.

Hudba

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Projekt RUINY je festival súčasnej a experimentálnej hudby. Projekt je rozdelený do viacerých cyklov, ktoré sa zrealizujú na opustených a schátraných miestach. Prvé podujatie sa bude konať 6. augusta 2016 v priestoroch Prónayho kaštieľa v Opatovej pri Lučenci, ktorý bol postavený v roku 1903 a v súčasnosti chátra - resp. čaká na rekonštrukciu. V objekte budú umiestnené i maľby, fotografie a inštalácie od mladých slovenských autorov.

 

 

RUINY I.    06/08/2016    Prónayho kaštiel, Opatová pri Lučenci : 

Hudobný program:

David Kollár a živá hudba k filmu "Stretnutie"

Ján Fiala (bicie nástroje, vibrafón) a Štefan Szabó (gitara)
a autorské skladby / interpretácia súčasnej vážnej hudby

David Petráš a hudba na grafické partitúry Kataríny Škamlovej - Fragment a selekcia času.

 

Prečo Startovač?

Startovač je jedným zo spôsobov, ako zorganizovať nezávislý festival, ktorého dramaturgia bude zostavená bez kompromisov a vízie komerčnej úspešnosti.

Na čo prostriedky použijeme?

Potrebujeme získať prostriedky na materiálne zabezpečenie projektu RUINY. Tlačenie plagátov a propagačných materiálov, prenájom techniky, finančné pokrytie sprievodného programu a cestovné náklady účinkujúcich. Rovnako dôležité sú pre nás bezpečnostné opatrenia a zveľadenie celého objektu. 

 

ĎAKUJEME za každú podporu a zdieľanie.

13443195_1227767940586874_1712313829272719925_o.jpg13458792_1227438480619820_806834338369978358_o.jpg13579842_1071570202909697_1721641368_o.jpg13621657_1071570099576374_2070740332_o.jpg13221283_1209602775736724_8440546631504572763_o.jpg

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu. Návštevníci zakúpením vstupenky súhlasia, že usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené na majetku a zdraví návštevníkov, nezodpovedá taktiež za škody spôsobené neodvrátiteľnými udalosťami. Neodvrátiteľnými udalosťami sa rozumie najmä vyššia moc, zásahy štátu alebo iných príslušných autorít, počasie, poruchy spojových služieb, technické závady realizácie, nedostatok elektrickej energie, dodržiavanie platných právnych predpisov alebo licenčných podmienok zo strany tretích osôb, vrátane dodržiavania zákonných povinností, akými je poskytovanie informácií verejnosti.

Co si o tomto projektu myslíte?