PROJECT VIVTOON.OFC - crowfunding kampaň

Podpořit - PROJECT VIVTOON.OFC

Pomozte nám s požehnáním samotné Vivienne Medrano vytvořit oficiální český dabing pilotních dílů Helluva Boss a Hazbin Hotel.

Film & Video
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

10 000 Kč Hlavní sponzor projektu

Jako hlavní sponzor dostanete možnost být s námi při natáčení ve studiu, budete moct nahlédnout do scénáře a vidět hotovou práci dříve, než Vivienne + Všechny odměny.

Počet dostupných odměn: 4/6