Startovač - financování projektů

Profesionální hasič z Vysočiny točí další hit - crowfunding kampaň

Podpořit - Profesionální hasič z Vysočiny točí další hit

Hasič z Telče měl úspěch na internetu i v rádiích se svou vánoční písní. Chtěl by úspěch zopakovat a natočit další song včetně profi videoklipu.

Hudba
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

300 Kč Jméno v titulcích + vstupenka na první koncert

Poděkování a zveřejnění vašeho jména v závěrečných titulcích videoklipu.
Volňásek na první koncert.

Počet odměn není omezen