2.jpg

Probuzení parního obra, aneb začínáme od tendru Technika

Oživení 150-ti tunové parní lokomotivy z válečných let. První fáze je celková oprava tendru.

Probuzení parního obra, aneb začínáme od tendru

Vybráno576 136 Kč(131 %)

131 %
440 000 Kčpožadováno
437startérů
Podpořit projektZobrazit odměny

Probuzení parního obra, aneb začínáme od tendru.

Našim cílem je probudit lokomotivu 555.0186, takzvanou Němku z hromady spícího železa k životu.

1.jpg

Začínáme odzadu, zdánlivě jednodušším krokem – opravíme nejdříve tendr.

Je to nákladné a proto potřebujeme získat peníze nejen z vlastních zdrojů, aby se to zvládlo v dohledné době. Zkrátka potřebujeme 440 000,-Kč.

Detaily najdete na konci pod titulkem „Co potřebujeme?“

Pár slov úvodem

Parní stroj, je dnes věc vcelku známá a stále více vyhledávanější obdivovateli v dnešním světě zahlceném neustále složitějšími technickými vymoženostmi.

Parní stroj, a o lokomotivách to platí obzvláště, je něco prazvláštně jednoduchého a přitom na první pohled složitého, něco, co zasvěceného i laického pozorovatele uchvátí svojí dynamikou, zvuky, energií, funkčností,  ale i elegancí konstrukčního provedení. Něco, co dokonale prezentuje řemeslo a um potřebný k jeho vytvoření.

Parní stroje, a o lokomotivách to platí obzvláště, jsou fascinující.

Proto jsem se rozhodl, že nebudu pouhým obdivovatelem parních lokomotiv, ale pokusím se pro jejich udržení při životě i v třetím tisíciletí něco udělat.

11.jpg

 Lokomotiva 555.0186, zvaná Němka

3.jpg

A takhle vypadá „Němka“ zezadu – od tendru.

Něco o nás

Před více jak 20-ti lety vznikl Klub přátel kolejových vozidel Brno a započala se činnost směřující k získávání, zachování a provádění renovací starých lokomotiv, drezín , motorových i přívěsných vozů. Postupem času tak vznikla soukromá sbírka vozidel, která dnes má již přes 45 hnacích a cca 30 tažených vozidel. Z toho je 7 lokomotiv parních.

4.jpg

Přehlídka parních lokomotiv v Brně dolním n.- mnoho práce před námi.

Ve sbírce jsou zastoupeny i technické unikáty jakými jsou například parní akumulační (bezohňové) lokomotivy.

5.jpg

Akumulační lokomotiva 1435 CS 40A z roku 1955 po uvedení do vystavovatelného stavu.

Jednu z parních lokomotiv, výrobek ČKD n.p.Sokolovo z roku 1954, továrního typu 1435 BS 200, se podařilo zrenovovat a od roku 2010 ji úspěšně provozujeme při různých příležitostech pod provozním označením 213.901.

6.jpg

Provozní pára 213.901 neboli 1435 BS 200 s vozem Blm z roku 1948 v akci na trati Koryčany-Nemotice.

Kromě této parní lokomotivy byla uvedena prozatím do vystavovatelného stavu také akumulační pára typu 1435 CS40A z roku 1955 a zprovozněno bylo i přes 10 vozidel motorové trakce a několik osobních vozů.

7.jpg

Zde něco z výsledků naší práce - 213.901 tentokrát ve společnosti s unikátní akumulačkou  CS40A  předvedena veřejnosti v Brně hlavním nádraží.

8.jpg

Průmyslová řada lokomotiv z poválečného výrobního programu ČKD – zleva typy:

1435 BS 200, 1435 CN 350, 1435 CP 600.

Takto ucelená sbírka průmyslových lokomotiv na jednom místě není hned tak k vidění.

Videa a fotografie z akcí, kde můžete vidět také ostatní provozní exponáty, lze shlédnout na:

www.kpkv.net,

https://m.facebook.com/KPKV.Brno/,

https://m.youtube.com/channel/UCeYpxQlpcpvw-haM1HoLB-Q

9.jpg

Parta z vlaku na Tovačovské dráze.

Něco málo z historie

Ale vraťme se k parní lokomotivě, o kterou jde nyní především.

Největším a nejstarším exponátem z kolekce parních lokomotiv je legendární Kriegslok, v Česku zvaná „Němka“. Jde o původně německou konstrukci řady 52, jež byla rozšířena v průběhu 2.světové války do celé Evropy i mimo ni a byla nakonec vyráběna snad ve všech významných lokomotivkách. Celkem se těchto strojů vyprodukovalo okolo 6000 kusů a jde tak o nejpočetnější lokomotivní řadu parní lokomotivy na světě.

Lokomotivy byly ve své konstrukci maximálně zjednodušeny s určením pro vlaky směřující na frontu. Důraz na jednoduchost byl kladen zejména z důvodu úspory materiálů při výrobě, zjednodušení obsluhy i údržby v podmínkách válečné nouze a také s ohledem na jejich předpokládanou krátkou životnost. Ovšem jak to tak bývá, v jednoduchosti je nejen krása, ale i spolehlivost. Díky svým provozním a technickým vlastnostem tyto lokomotivy přežily do dnešních dnů dokonce i v pravidelném provozu. Místem, kde je tyto lokomotivy možné spatřit jsou doly v okolí bosenské Tuzly, kam jezdíme tyto stroje občas obdivovat při jejich rutinní práci.   

V bývalém Československu měly tehdejší ČSD ve stavu celkem 185 lokomotiv u nás označených jako řada 555.0 s uhelným vytápěním a dalších 100 kusů pod řadou 555.02 bylo dodáno z bývalého Sovětského svazu. Tyto byly postupně rekonstruovány na vytápění mazutem a přeznačeny na řadu 555.3.

Bohužel z toho množství lokomotiv se u nás nedochovalo téměř nic.

Naskytla se možnost jednu takovou lokomotivu získat pro vlastní sbírku a zakoupit ji mimo Českou republiku.

Lokomotiva byla vyrobena německou firmou Henschel v roce 1944 pod výrobním číslem 27938 a dodána byla Jugoslávským železnicím (JŽ) pod řadovým označením 30. Později v poválečném provozu u JŽ pak byla přeznačena na 33-032. Štěstím pro tento stroj bylo zařazení do 32-kusového souboru lokomotiv vyčleněných jako vojenská rezerva. Díky tomu dostala v roce 1988 dílenskou opravu v dnes srbských dílnách ve Zrenjaninu a byla deponována v depu Gračac na území dnešního Chorvatska. I toto depo jsem navštívil, ale dnes jsou z něj pouze ruiny.

Paradoxně v době rozpoutání válečného konfliktu v bývalé Jugoslávii v roce 1991 byly tyto zálohy zlikvidovány a to částečně rozprodejem a částečně sešrotováním. Tato lokomotiva se řízením osudu dostala do muzejních sbírek rakouského Heizhausu ve Strasshofu nedaleko našich hranic. Odtud byla v roce 2006 odkoupena soukromým vlastníkem a převezena do Bratislavy, kde se uvažovalo o jejím zprovoznění. K tomu však již nedošlo a lokomotivu se podařilo odkoupit a v roce 2015 dopravit do Brna.

U Drážního úřadu ČR je lokomotiva zaregistrována pod číslem 555.0186 a tendr má číslo 930.2186.

Jde o logické pokračování číselné řady dříve dodaných lokomotiv k ČSD.

Tolik něco málo z historie této lokomotivy.

Nyní však musíme řešit budoucnost.

 

Co bude dál ?

Samozřejmě je cílem lokomotivu uvést do stavu provozního a to je věru nelehký úkol.

Zatím, co u lokomotivy 213.901 jsme převážnou část opravy řešili asi 5 let vlastními silami, brigádně, či s dobrovolníky a jen v nevyhnutných případech se museli obracet na jiné firmy, u Němky nebude možné takto postupovat. Důvod je prostý - oprava 555-ky by totiž trvala tak dlouho, že bychom se zprovoznění lokomotivy nemuseli dožít.   

Proto je zapotřebí naplánovat postupné kroky vedoucí k vytčenému cíli.

Opravu je nutné rozložit do částí, které je možné postupně naplnit a ukončit a pak následně pokračovat dále. U každého celku se tak dá najít firma, která dokáže opravu technologicky zvládnout v přiměřeném čase a také stanovit finanční náročnost.

No a my jsme začali opravou tendru, což se jevilo jako to nejjednodušší pro rozběh celé akce.

Tendr lokomotivy bylo nutno po odpojení od lokomotivy rozebrat, vše řádně vyčistit vně i uvnitř, otryskat, podvozky vyvázat, provést prohlídku jednotlivých dílů, provést defektoskopie náprav. Po otryskání pískem se objevila spousta míst, kde bylo třeba vyspravit trhliny, staré svary atd. atd.

Pracnost zkrátka byla daleko vyšší než se původně předpokládalo, ale nyní je oprava ve fázi dokončovacích prací před kompletací a lakem.

 

Co potřebujeme ?

Původní rozpočet cca 330 000,-Kč u firmy LOKOTRANS v opravně Brno dolní n. se vlivem víceprací poněkud navýšil. I s dalšími náklady navíc mimo vlastí zakázku u firmy LOKOTRANS se částka vyšplhala na cca 580 000,-Kč.

Část z této sumy se již podařilo uhradit z vlastních zdrojů – otryskání, některé svářečské, demontážní a montážní práce. Přitom současně probíhají také práce vlastními silami.  

Zkrátka bilance je taková, že pro dokončení opravy tendru bychom potřebovali dofinancovat- resp. získat částku 440 000,-Kč. Pokud by se vybrala částka vyšší, budou peníze automaticky použity na další fázi opravy lokomotivy.

Chtěli bychom Vás, které naše aktivita zaujala, tímto projektem oslovit a poprosit o pomoc při dotažení započatého díla (opravy tendru lokomotivy) do zdárného konce.

Je to první krok k oživení tohoto 150-ti tunového kolosu, legendy evropských kolejí, zrozené v pohnuté době lidských dějin, ve víru 2.světové války. Myslím si, že i to je dobrý důvod proč by neměla tato lokomotiva skončit jako hromada šrotu, ale stát se živou připomínkou.

Pro každého dárce máme připraveny odměny odpovídající výši příspěvku od drobných suvenýrů až po jízdu na parní lokomotivě.

Pokud jste dočetli až sem, tak jste dobří a je jasné, že Vás projekt snad zaujal. Výše uvedeným poměrně obsáhlým popisem jsem Vás nechtěl unudit k smrti, ale ukázat, že zprovoznění Němky není jen nějaký okamžitý nápad, nebo chvilkové nadšení, ale součást dlouhodobé vytrvalé snahy tvořit a zanechat zde po sobě něco konkrétního i pro budoucnost.

Průběh opravy bude možno sledovat na: https://m.facebook.com/profile.php?id=504249756576141

Děkujeme

Ing.Jiří Kotas

Majitel lokomotivy, iniciátor opravy a také předseda Klubu přátel kolejových vozidel Brno. 

Vybráno576 136 Kč(131 %)

131 %
440 000 Kčpožadováno
437startérů
Podpořit projekt

zakladatel projektuJiří Kotas KPKV Brno

Odměny

200 KčNa rozjezd a pro dobrý pocit

I tato částka nám pomůže! Dostanete od nás děkovný e-mail s fotografiemi "Němky" i ostatních parních lokomotiv ze sbírky v originálním rozlišení od našeho spolkového fotografa Dominika Šimka. Fotky budou opatřeny logem KPKV Brno. Poštou obdržíte pamětní list k lokomotivě 555.0186. [URL="http://www.kpkv.net/startovac/#cs40a-kpkv-jpg"]cs40a kpkv[/URL] [URL="http://www.kpkv.net/startovac/#certifikat-png"]Certifikat[/URL]

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

500 KčNěco malého, aneb krůček po krůčku

K předchozí odměně Vám navíc zašleme tričko s emblémem lokomotivy 555.0186, které bude vyrobeno při příležitosti zahájení opravy Němky. [URL="http://www.kpkv.net/startovac/#tricko-5550186-png"]tricko 555,0186[/URL] [URL="http://www.kpkv.net/startovac/#a555-0186-potisk1-jpg"]555,0186_potisk1[/URL]

Počet dostupných odměn: 336/500

Odměna nedostupná

1 500 KčPár maličkostí na památku

Při zaplacení této částky, obdržíte poštou soubor 10-ti pohlednic lokomotiv, které jsou součástí sbírky při KPKV Brno. Současně dostanete pamětní list k lokomotivě 555.0186 a placku s vyobrazením lokomotivy ve stavu před zahájením opravy a také tričko s emblémem lokomotivy 555.0186. [URL="http://www.kpkv.net/startovac/#pohlednice-lokomotiv-jpg"]Pohlednice lokomotiv[/URL]

Počet dostupných odměn: 454/500

Odměna nedostupná

3 000 KčPodívaná

V rámci tohoto finančního daru pro Vás uspořádáme komentovanou prohlídku bývalého depa Brno dolní nádraží, kde je umístěna většina sbírkových vozidel, včetně opravované 555.0186. V rámci akce se po depu také můžete svézt na stanovišti některého z vozidel motorové trakce. Osobně Vám tak budeme moci předat i pár maličkostí na památku uvedených v předchozí odměně a navíc obdržíte tričko s emblémem lokomotivy 555.0186-upomínka na osobní setkání s lokomotivou. [URL="http://www.kpkv.net/startovac/#placka-555-0186-jpg"]Placka s 555,0186[/URL]

Počet dostupných odměn: 168/200

Odměna nedostupná

5 000 KčZážitek

Pokud se rozhodnete nám věnovat finanční dar v této hodnotě, pozveme Vás na jarní zkušební zátop lokomotivy 213.901-probuzení páry ze zimního spánku. Získáte vše jako v předchozí odměně, no a až bude pára na tlaku povozíme Vás na stanovišti parní lokomotivy v areálu depa. Vše uvidíte a zažijete zblízka a uvidíte tak i vše, co je třeba udělat než se lokomotiva roztopí, ale také vše, co je třeba udělat než se lokomotiva může odstavit. [URL="http://www.kpkv.net/startovac/#loko-brno-dolni-jpg"]Loko Brno dolni[/URL]

Počet dostupných odměn: 77/100

Odměna nedostupná

15 000 KčBudu u toho!

Kromě upomínkových předmětů jako v předchozích odměnách zatopíme v depu Brno dolní nádr.parní lokomotivu 213.901 jen pro Vás a Vaše přátele a Vy se tak stanete na jeden den členem lokomotivní čety. Společně s námi lokomotivu zatopíte a připravíte k jízdě. Vše jako za starých časů. Od škrtnutí zápalkou, promazání celé mašiny až po přikládání uhlí lopatou do kotle. Zkusíte si tak práci topiče v praxi. S lokomotivou se projedeme v areálu depa. Náš fotograf Dominik Vás bude na památku dokumentovat. [URL="http://www.kpkv.net/startovac/#jizdy-na-213901-jpg"]Jizdy na 213,901[/URL]

Počet dostupných odměn: 6/10

Odměna nedostupná

85 000 KčS párou na trať !

Chcete zažít opravdu vše, vidět jak to chodí i na trati? Pomůžete-li nám touto částkou k realizaci našeho projektu, uděláme pro Vás a Vaše přátele pěkný celodenní program. Vypravíme zvláštní vlak z Brna dolního n. do Zastávky u Brna a zpět. Můžete si pozvat až 100 Vašich přátel a absolvovat tento zážitek společně. Součástí bude i návštěva Muzea průmyslových železnic ve Zbýšově. Obdržíte také všechny předchozí upomínkové předměty pro 10 osob a navíc také 1 repliku smaltované cedule s označením lokomotivy 555.0186.[URL="http://www.kpkv.net/startovac/#cedule-5550186-png"]Cedule 555,0186[/URL]

Počet dostupných odměn: 10/10

Odměna nedostupná