Startovač - financování projektů

Pro šťastnější děti, žáby a brouky - crowfunding kampaň

Podpořit - Pro šťastnější děti, žáby a brouky

Pomozte nám dotvořit přírodní "učebnu" pro děti z Nového Města na Moravě. Broukoviště, plazník, ptačí a netopýří budky budou dělat radost nejen jim.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

300 Kč Magnetky Stopa v krajině

Jako poděkování zašleme sadu čtyř magnetek s obrázky chráněných nebo vzácných druhů rostlin a živočichů, kteří žijí na námi opečovávaných loukách na Vysočině + pozvánka na slavnostní otevření přírodní učebny.

Počet dostupných odměn: 36/40