Pro šťastnější děti, žáby a brouky - crowfunding kampaň

Pro šťastnější děti, žáby a brouky

Pomozte nám dotvořit přírodní "učebnu" pro děti z Nového Města na Moravě. Broukoviště, plazník, ptačí a netopýří budky budou dělat radost nejen jim.

Ostatní

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

V roce 2015 jsme začali revitalizovat přírodně zajímavou lokalitu Hrnečnice u Nového Města na Moravě, a tím jsme položili základy přírodní učebny...

první foto.jpg

Aby byla přírodní učebna pestřejší, přilákala více života a umožnila zajímavější pozorování a ekovýchovné aktivity, rádi bychom ji doplnili. Za vybrané peníze chceme pořídit

 

broukoviště,

hmyzí hotel,

plazník,

budky pro netopýry

a budky pro ptáky.

 

Podpořte další rozvoj tohoto krásného místa a za odměnu si odneste samolepku, magnetku, publikaci, tašku, tričko, své jméno na budce pro ptáky nebo netopýry na Hrnečnici nebo své jméno coby čestného sponzora na informačním panelu!

Hrnečnice je krásné místo tvořené soustavou tůní v těsné blízkosti novoměstského koupaliště, kam můžete vyrazit z města na procházku a nerušeně tu pozorovat vzácné živočichy a rostliny. Že se v místních tůních daří obojživelníkům, dokládá výskyt čolka horského (na fotografii) či skokana ostronosého.

 

Hrnečnice_čolek horský2.jpg

Děti z novoměstské základní školy už lokalitu navštěvují a učí se zkoumat, pozorovat, objevovat a pečovat o toto zajímavé území.

 

 

 Hrnečnice je zároveň četně navštěvovaným výletním místem, neboť přímo navazuje na nově zbudovanou turistickou stezku vedoucí z Nového Města na Moravě k rybníku Koupaliště.

 

Část peněz se nám podařilo získat od města (děkujeme!), ale na vytvoření dalších zajímavých přírodních prvků to nestačí....proto prosíme o pomoc Vás.

 

  

Hrnečnici opečováváme již od roku 2013...

 

...začali jsme každoročním kosením louky

 

...následně  jsme vytvořili dvě malé tůně a čekali jak se jim bude dařit

 

...jelikož vše probíhalo podle našich představ,  pustili jsme se do celkové obnovy lokality, zejména vykácení náletových dřevin nám dalo pořádně zabrat....

 

...a po zbudování dalších dvou větších tůní, postavení zimoviště pro obojživelníky, malého hmyzího hotelu a informačního panelu

 

přírodní učebna slouží dětem i přírodě a

s vaší pomocí se bude rozvíjet dál.

 

 

Mnohokrát děkujeme za podporu projektu!!!

 

***Pokud bude cílová částka překročena, vybrané peníze budeme investovat na další rozšíření přirodní učebny Hrnečnice nebo v rámci činnosti spolku na péči o jinou lokalitu.***

 

 

 

Co si o tomto projektu myslíte?