Příznivci BESEDY sobě! - crowfunding kampaň

Příznivci BESEDY sobě!

Pojďte se spolupodílet na rekonstrukci kinosálu ... aby Beseda byla opravdu nás VŠECH!

Ostatní

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Naši milí,

zdravíme Vás z Besedy. Volíme trochu netradiční způsob oslovení, protože potřebujeme Vaši pomoc! 

Rekonstrukce našeho/Vašeho sálu v Besedě už začala a k tomu, aby byla dotažena do konce, chybí peníze. Přesněji chybí 240.000,- Kč. Proč a na co finance chybí, se dočtete níže. POJĎTE DO TOHO S NÁMI!

Děkuje Gábina, Kateřina, Petra, Romana a Zuzana.

17354911_10211000650425232_1001776348_n.jpg 

Klánovice mají zavedené komunitní a kulturní centrum - Novou Besedu.

http://kcnovabeseda.cz/

Beseda však již po tolika letech provozu potřebuje nový kabát, aby byla i nadále příjemným místem pro setkávání a kulturní vyžití. Díky dotaci Magistrátu hl. města Prahy, finanční podpoře MČ Praha - Klánovice a finanční spoluúčasti společnosti NADOSAH, o.p.s. dojde k úpravě elevace sálu, opravě podlahy a výměně koberce, instalaci nových sedadel a výměně ostění.

V průběhu plánování rekonstrukce a nynější realizace se objevily další potřebné náklady, na které finance nestačí. K tomu, aby byl kinosál Besedy kompletně a kvalitně dokončen, chybí ještě dost peněz a proto se obracíme na Vás, naše návštěvníky, s prosbou o finanční podporu.

Na co všechno peníze nestačí? 

HLEDIŠTĚ:

 • vyšší polstrování, kvalitnější a trvanlivější látka sedaček
 • část koberce na ostění v hledišti
 • výměna nebo oprava krytů topení
 • dostatečné osvícení celého hlediště

JEVIŠTĚ:

 • dodělání ostění na jevišti 
 • dokoupení komponentů na osvětlení a ozvučení jeviště
 • pořízení nové opony 
 • osazení nového schůdku na jeviště

 

Pomůžete nám dokončit rekonstrukci Nové Besedy, aby Vám všem v ní bylo ještě lépe a sloužila i dalším generacím?

Bez Vás to nezvládneme.....BESEDA JE PŘECE NÁS VŠECH!

 

Tým provozovatelek KC Nová Beseda moc děkuje všem, kteří přispějí na její rekonstrukci

 Vaší podpory si velice vážíme.

DĚKUJEME!

 Veškeré odměny Vám předáme do jednoho měsíce po ukončení projektu. 

ilustrace (2) nová.jpg  

 • Opona – poničená, opotřebovaná, nesplňující protipožární normy. I opona už má odslouženo, je zašlá a potrhaná, navíc nesplňuje současné bezpečnostní normy. Nová opona bude z robustního samozhášivého sametu, který je určen přímo pro jevištní závěsy.
 • Audiovizuální technika – ať lépe vidíte na účinkující, modernizace zastaralé technik. Často se při živých vystoupeních setkáváme s tím, že naše audiovizuální technika není dostatečná. Jejím doplněním zvýšíme nabídku a kvalitu divadelních a koncertních představení.
 • Sedačky – kvalitnější a trvanlivější látka, pohodlnější polstrování. Nesmířili jsme se s pouhou, nezbytnou výměnou sedadel, ale chtěli jsme pro Vás, naše diváky, kvalitnější a pohodlnější posezení. Proto jsme zvolili silnější vrstvu polstrování na sedačku, která bude potažena kvalitnější potahovou látkou.

ilustrace2.jpg  

 • Kryty topení – pojďme rozpadlé kryty nahradit novými. Stávající dřevěné kryty topení jsou již rozpadlé a ulámané. Zejména pro naše malé diváky nejsou dostatečně bezpečné. Proto je potřeba je opravit nebo vyměnit.
 • Schůdek na prkna, co znamenají svět – umožněme umělcům snadnější vstup na podium. Stávající kobercem potažená lavička je více než nevyhovující, proto ji pojďme nahradit bytelným schůdkem se sklápěcím mechanismem, který bude funkční a zároveň praktický. Při představeních, kdy se nebude používat, nebude zabírat zbytečně místo.

ilustrace3.jpg  

 • Ostění jeviště – nenechejme staré a potrhané - hlediště je nové, jeviště závidí. I jeviště má své ostění, které je rovněž potrhané a je potřeba ho vyměnit, aby rekonstrukce sálu byla kompletní.
 • Světla – pojďme si konečně rozsvítit v sále, pomozte nám ho rozzářit. Současné osvětlení sálu je nevyhovující, neumožňuje často požadovanou interakci účinkujících s diváky. Pojďme se novým osvětlením přiblížit standardům ostatních kulturních sálů. Konečně budeme moci osvítit celé hlediště.
 • Koberec - vytáhněme část koberce na boční stěny, abychom zabránily poškození ostění okopáním a prodloužily tak jeho životnost. Kobercem obložíme i část bočních stěn v sále, abychom společně zamezili neúmyslnému poškození ostění.

 

HISTORIE KINA V KLÁNOVICÍCH

V obci Klánovice-Šestajovice existoval sokolský biograf dávno před válkou. Nacházel se v objektu č.p. 6 na Hlavní, dnes Slavětínské, ulici, v místech, kde později byla filmová škola. Tento objekt měl až do roku 1934 v pronájmu Sokol Klánovice.

 

131102historiekina01F.jpg

 

131102historiekina08F.jpg

Po ukončení nájemní smlouvy změnil biograf své místo a promítat se začalo v nově postaveném objektu ve vlastnictví Okrašlovacího spolku Klánovice na ulici Hlavní, dnes Slavětínské, tehdy č.p. 13, dnes č.p. 120. V tomto novém biografu se promítalo v letech 1934-1949. Za války přešel biograf pod názvem Kino Klánovice-Šestajovice do obligátní kompetence Českomoravské kinematografické společnosti. Bohužel po válce začal tento objekt chátrat.

Ani tato skutečnost však neznamenala konec biografu v Klánovicích, promítat se začalo v sále v Lázních Klánovice. V tomto areálu se promítalo až do roku 1965, promítačem zde byl např. pan Jaroslav Losert. Klánovické kino bylo v té době druhým kinem v republice s půlkou odsouvací střechy.

131102historiekina02F.jpg

 Po zániku tohoto nádherného objektu byl biograf vrácen zpět do Slavětínské ulice, čp. 120, kde se nachází dodnes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co si o tomto projektu myslíte?