Startovač - financování projektů

Primaúča pro prima děti - crowfunding kampaň

Podpořit - Primaúča pro prima děti

Ojedinělý projekt videovýuky pro děti od 6- 11-ti let pro domácí přípravu a učení bez nutné účasi rodičů.

Film & Video
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

500 Kč Výherní

Tímto příspěvkem zároveň mohu vyhrát pěknou částku peněz!
Z každé této částky bude 100 kč vloženo do banku. V ruce primaúči se schovavá jeden z předmětů. Budu hádat který a svůj tip napíši po zaplacení příspěvku do maillu zadavateli projektu. Celková částka v banku bude po ukončení kampaně rozdělena mezi úspěšné tipaře.
Abych měl jistotu, že se nebude jednat o podvod, pošle zadavatel projektu správnou odpověď administrátorům Startovače ihned po zahájení kampaně.
Hádanka tedy zní: Co svírá v dlani Primaúča?
Odpověď 1 - srdíčko ze skla, odpověď 2 - písmenko P, odpověď 3 - bílý kamínek.

Počet odměn není omezen