Startovač - financování projektů

Primaúča pro prima děti - crowfunding kampaň

Podpořit - Primaúča pro prima děti

Ojedinělý projekt videovýuky pro děti od 6- 11-ti let pro domácí přípravu a učení bez nutné účasi rodičů.

Film & Video
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

200 Kč Symbolická

Zaujala jsi mě svým nápadem a věřím, že to dotáhneš do konce! Nepotřebuji na oplátku dostat hloupou drobnost, kterou bych stejně někam založil. Těší mě, že můžu pomoci spoustě dětem k dobré domácí přípravě do školy.

Počet odměn není omezen