Startovač - financování projektů

Přicházejí vlci - crowfunding kampaň

Podpořit - Přicházejí vlci

Ilustrovaná kronika. O vlcích. O vlcích vracejících se po mnoha desítkách let do našich lesů.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

10 000 Kč Alfa samice vlčí kroniky

Za svůj příspěvek získám jako poděkování jednu celou stránku formátu A4 v knížce. Mohu ji využít například pro prezentaci své společnosti.

Před tiskem obdržím ke schválení stránku k náhledu ve formátu *.pdf a po vydání dostanu 4 výtisky s věnováním autorů.

Počet dostupných odměn: 2/2