Startovač - financování projektů

Přicházejí vlci - crowfunding kampaň

Podpořit - Přicházejí vlci

Ilustrovaná kronika. O vlcích. O vlcích vracejících se po mnoha desítkách let do našich lesů.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

3 000 Kč Vlčí partnerství

Za svůj příspěvek získám prostor pro uvedení loga či webových stránek na viditelném místě v knížce v rozsahu 1/6 strany formátu A4.

Před tiskem obdržím ke schválení stránku k náhledu ve formátu *.pdf a po vydání dostanu výtisk s věnováním autorů.

Počet dostupných odměn: 6/6