Startovač - financování projektů

Přicházejí vlci - crowfunding kampaň

Podpořit - Přicházejí vlci

Ilustrovaná kronika. O vlcích. O vlcích vracejících se po mnoha desítkách let do našich lesů.

Knihy

Upozornění: Zde můžete projekt podpořit Vámi zvolenou částkou, aniž byste po autorovi požadovali odměnu.
V případě, že máte zájem o odměnu, tak si ji, prosím, vyberte ze seznamu níže a stikněte u ní tlačítko Podpořit projekt.

Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměny (Rewards)

200 Kč Vlčí karma

Přispěji ke vzniku kroniky bez nároku na hmotnou odměnu.

Počet odměn není omezen

Podpořit projekt

250 Kč Vlčí karma a knižní záložka

Za svůj příspěvek získám kromě dobrého pocitu i knižní záložkou s kresbou vlka od Karolíny.

Počet odměn není omezen

Podpořit projekt

300 Kč Vlčí karma a pohlednice od Karolíny

Za svůj příspěvek získám kromě dobrého pocitu i poděkování za podporu na pohlednici s kresbou vlka od Karolíny.

Počet odměn není omezen

Podpořit projekt

400 Kč Vlčí karma, pohlednice a Skype s autory

Za svůj příspěvek získám poděkování za podporu na pohlednici s kresbou vlka od Karolíny a také si přes Skype či jinou platformu popovídám s oběma autory knížky. Klidně o vlcích. Nebo o něčem úplně jiném.

Počet odměn není omezen

Podpořit projekt

600 Kč Kniha s věnováním autorů

Za svůj příspěvek získám jeden výtisk ilustrované kroniky Přicházejí vlci s věnováním od Karolíny a Jirky. Dílo obdržím poštou, cena za poštovné je již zahrnuta v mém finančním příspěvku.

Počet odměn není omezen

Podpořit projekt

1 300 Kč Pivo s autory a kniha s věnováním

Za svůj příspěvek získám jeden výtisk ilustrované kroniky Přicházejí vlci s věnováním od Karolíny a Jirky. Knihu mi předají během našeho společného setkání v Olomouci, při kterém si dáme sklenku piva či vína.

Počet dostupných odměn: 8/10

Podpořit projekt

1 500 Kč Výtisk s věnováním autorů a poděkování v knize

Za svůj příspěvek získám jeden výtisk ilustrované kroniky Přicházejí vlci s věnováním od Karolíny a Jirky. Dílo obdržím poštou, cena za poštovné je již zahrnuta v mém finančním příspěvku.

Moje jméno bude uvedeno v seznamu osob, které svým darem významně přispěli k vydání knihy.

Počet dostupných odměn: 10/20

Podpořit projekt

2 000 Kč Jeden výtisk a vlčí print

Za svůj příspěvek získám jeden výtisk ilustrované kroniky Přicházejí vlci a jeden print studie vlka (tj. ne originál) z limitované edice od Karolíny formátu A4. Vše obdržím poštou, cena za poštovné je již zahrnuta v mém finančním příspěvku.

Počet dostupných odměn: 2/6

Podpořit projekt

3 000 Kč Jeden výtisk a originální perokresba

Za svůj příspěvek získám jeden výtisk ilustrované kroniky Přicházejí vlci a jednu originální perokresbu od Karolíny formátu A5. Na motivu perokresby se s Karolínou dohodnu. Vše obdržím poštou, cena za poštovné je již zahrnuta v mém finančním příspěvku.

Počet dostupných odměn: 3/4

Podpořit projekt

3 000 Kč Vlčí partnerství

Za svůj příspěvek získám prostor pro uvedení loga či webových stránek na viditelném místě v knížce v rozsahu 1/6 strany formátu A4.

Před tiskem obdržím ke schválení stránku k náhledu ve formátu *.pdf a po vydání dostanu výtisk s věnováním autorů.

Počet dostupných odměn: 6/6

Podpořit projekt

10 000 Kč Alfa samec vlčí kroniky

Za svůj příspěvek získám jako poděkování jednu celou stránku formátu A4 v knížce. Mohu ji využít například pro prezentaci své společnosti.

Před tiskem obdržím ke schválení stránku k náhledu ve formátu *.pdf a po vydání dostanu 4 výtisky s věnováním autorů.

Počet dostupných odměn: 2/2

Podpořit projekt

10 000 Kč Alfa samice vlčí kroniky

Za svůj příspěvek získám jako poděkování jednu celou stránku formátu A4 v knížce. Mohu ji využít například pro prezentaci své společnosti.

Před tiskem obdržím ke schválení stránku k náhledu ve formátu *.pdf a po vydání dostanu 4 výtisky s věnováním autorů.

Počet dostupných odměn: 2/2

Podpořit projekt