Startovač - financování projektů

Přemek Tejchman na Světový pohár v Enduru!!! - crowfunding kampaň

Podpořit - Přemek Tejchman na Světový pohár v Enduru!!!

Startéři - pomozte mi zúčastnit se závodů Světového poháru v Enduru v Jižní Americe a dosáhnout mého nejlepšího výsledku!

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

10 000 Kč Významný partner (logo na dresu)

Vaše logo mohu umístit na svůj dres, po zadání emailu Vám osobně zašlu report ze závodů a Vaše jméno bude zobrazeno v titulcích před videem, které ze závodů pořídím.

Počet dostupných odměn: 5/5