Startovač - financování projektů

Přátelé Eucharistie - crowfunding kampaň

Novinky - Přátelé Eucharistie

Film o Pánu Ježíši Kristu a Jeho zjeveních v současnosti, o liturgii a eucharistické úctě. Prosím, podpořte vznik našeho filmu.

Film & Video
Myrna Nazzour

Dobrý den, v sobotu 15. června 2019 jsme v kapli na Turzovce natáčeli přednášku Myrny Nazzour, mystičky z Damašku. Od mládí měla řadu zjevení Matky Boží i Pána Ježíše. Její dlaně a oči mnohokrát ronily čistý olivový olej a na těle se objevovala stigmata.

Myrna Nazzour (objektivem Orfilmu) při přednášce na Turzovce.

Myrna Nazzour, stigmata

Myrnu uvidíte ve filmu Přátelé Eucharistie. 

Ať vám Bůh žehná! Jaroslav Šilar

Rajhrad a Kunštát

Komtesa Františka

Dobrý den, nedávno jsme navštívili s kamerou rajhradský klášter Kongregace Sester Těšitelek Božského Srdce. Kongregaci založila Matka Rosa Vůjtěchová. Pod střechou kláštera žila i sestra Marie Anežka - komtesa Františka Coudenhove-Honrichs. Její životní příběh je zaznamenán v knize Eleny Sebíňové - DÁVÁM VŠECHNO. Knížku jsem přečetl jedním dechem a vřele ji doporučuji.

 

Klášter Kongregace Sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova (u Brna).

Natáčíme příchod do kostela.

Oltářní obraz se sochou Spasitele.

Ctirad Hubálek se stabilizátorem obrazu.

Natáčení mluveného slova - hovoří řeholnice.

Tato setkání nás vždy a všude potěší.

Další zastávkou byl zámek Kunštát, kde vyrostla komtesa Františka Coudenhove-Honrichs.

Životní příběh komtesy Františky zpracujeme do filmu Přátelé Eucharistie.

V Kunštátu jsme natáčeli především letecké záběry.

Pokud můžete, podpořte modlitbou (i jinými vhodnými způsoby) záměr skupiny odvážných lidí o znovupostavení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Děkuji.

Ať Vám Bůh žehná! Jaroslav Šilar

Golgota

 

 

Jeruzalém, Golgota - v místě oltáře stál Kříž Ježíše Krista. 

Boží Hrob je jen několik desítek metrů od místa ukřižování. 

Pán Ježíš Kristus se svým učedníkům zjevil na břehu Genesaretského jezera.

Tu řekl Petrovi ten učedník, kterého miloval Ježíš: "Pán je to!" Jan 21,7

Když Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil si vrchní roucho - neboť nebyl oblečen - a skočil do jezera. Ostatní učedníci táhnoucí síť s rybami připluli na loďce, neboť nebyli daleko od země, jen asi dvěstě loktů. Jan 21, 7-8

Za námi je kostel Primátu sv. Petra. Byl postaven na skalách na pobřeží Galilejského jezera.

Stojí na místě, kde Pán Ježíš po svém zmrtvýchvstání posnídal s učedníky.

Ježíš jim řekl: "Pojďte k snídani!" - Nikdo se ho z těch učedníků, kteří jedli, neodvážil otázat: "Kdo jsi ty?" Neboť věděli, že je to Pán. Jan 21, 21-13

Když posnídali, řekl Ježíš Šimonu Petrovi: "Šimone, synu Janův, miluješ mě více nežli tito?"

Dí jemu: "Ovšem, Pane, ty víš, že tě miluji." Pravil mu: "Pas beránky mé!" ... Jan 21, 15-16

Jeruzalém - místo Nanebevstoupení Ježíše Krista.

Když jim žehnal, odloučil se od nich a vznášel se do nebe. Oni se poklonili a s velkou radostí se vrátili do Jeruzaléma a stále chválili a velebili Boha v chrámě. Luk 24, 50-53

                                       Místo, ze kterého se Pán Ježíš vznesl do nebe.

V Izraeli jsme natočili mnoho filmových záběrů. Některé uvidíte v dokumentu Přátelé Eucharistie.

 

Ještě přidávám tři fotografie z pohřbu pana prof. Jaroslava Vodrážky v Praze.

Děkuji Bohu, že jsem mohl pana profesora tak dobře poznat.

Ať vám Bůh žehná! Jaroslav Šilar