Přátelé Eucharistie - crowfunding kampaň

Novinky - Přátelé Eucharistie

Film o Pánu Ježíši Kristu a Jeho zjeveních v současnosti, o liturgii a eucharistické úctě. Prosím, podpořte vznik našeho filmu.

Film & Video
Poslední příspěvek k filmu Přátelé Eucharistie

Drazí přátelé, posílám vám poslední příspěvek k filmu Přátelé Eucharistie.

Chcete-li sledovat zjevení Pána Ježíše Krista na Slovensku a vývoj Společenství Přátel Eucharistie, tak zde máte odkaz na stránky SPE. Stránky vznikly před několika dny a link mi poslal Ing. Valentín Kováč. 

https://peuch.eu  

Začínám pracovat na filmu "Salve Regina!"(zatím pracovní název), který bych rád zveřejnil v roce 2022. Pokud jsem nepřišel o vaši přízeň, tak můžete i tento budoucí mariánský snímek podpořit. Číslo bankovního účtu (nebo případně spuštěný Startovač) včas oznámíme. Pro filmový materiál se budeme muset otočit např. do Ekvádoru a možná i do Bolívie. Jen nevím, zda to půjde bez očkování :-) Požehná-li Pán Ježíš i tento projekt, pak všechno dobře dopadne.                                                                                                                                                     

Ať vám Bůh žehná! Jaroslav Šilar, Orfilm    

  Ještě připojuji několik řádek od P. Filipa M. Stajnera:  

 V Poděbradech, 8. prosince 2020, Neposkvrněného Početí Panny Marie

  

Drazí v Kristu a Panně Marii,

 

       rozmilé Děťátko, sladké Jezulátko – kolik něhy, lásky a světla nám Boží Synáček dává – a my žasneme a sytíme se Jeho čistotou, bezelstností a něhou – a zároveň jsme to my, kdo tomuto Dítěti připravujeme tak krutý osud. Jsou to naše hříchy, kvůli nimž budou Jeho ruce přibity na dřevo kříže a Jeho Tělo, které Maria s takovou láskou chovala, opět spočine v její náruči – zcela zmasakrované.

 

     Drazí, Kristus se na této zemi zrodil, pro naše hříchy byl ukřižován, vstal z mrtvých a vstoupil na nebesa, ale ve svém mystickém těle – v Církvi – dál kráčí dějinami a nese svůj Kříž. Vždyť už sv. apoštol Pavel nám doznává: „ ... na svém těle doplňuji to, co zbývá vytrpět do plné míry Kristových útrap,..." (Srov. Kol. 1, 24)

 

    Prosím, při pohledu na sladké Jezulátko, zřekněme se svých hříchů a tomuto svatému Dítěti ve svých srdcích i rodinám připravme lepší osud.

 

 

                                 K tomu Vám rád žehnám.

 

                                                     P. Filip M.

Cisterciácký klášter - Vyšší Brod

Drazí přátelé, posílám vám odkaz na film Přátelé Eucharistie III.

https://youtu.be/TjnLtSbMToI

Jedná se o poslední díl tohoto filmu. Ať vám Bůh žehná! Jaroslav Šilar

Máme úctu k Eucharistii?

Drazí přátelé, posílám vám odkaz na film

Přátelé Eucharistie II.

https://youtu.be/IKHbIDfKQvI

Přátelé Eucharistie I.

https://youtu.be/VSxw7v0kPKY

Ať vám Bůh žehná! Jaroslav Šilar