Startovač - financování projektů

Přátelé Eucharistie - crowfunding kampaň

Novinky - Přátelé Eucharistie

Film o Pánu Ježíši Kristu a Jeho zjeveních v současnosti, o liturgii a eucharistické úctě. Prosím, podpořte vznik našeho filmu.

Film & Video
Udělení obláčky

Chtěl bych vás i tímto pozvat do Vyššího Brodu. Výjimečnost tohoto kláštera spočívá (nevím, jestli to už víte, či ne), že veškeré officium a mše je v latině a klasickém římském ritu. To z kláštera dělá jediný tradiční cisterciácký klášter na světě. Mimo to, je to i významné historické místo.

 V čele kláštera stojí převor Justin Berka.

Udělení obláčky Antonínu Krejzarovi.

Antonín po roční kandidatuře přijímá obláčku.

Antonín spolupracoval na filmu AVE MARIA!

Žehnání řeholního oděvu.

Antonín se vzdal světského života a oblékl řeholní šat.

Zde již klečí řeholník Aelred Maria Antonín.

Po obláčce následovala mše svatá v tradičním ritu.

Přiznám se, že to byla nejkrásnější mše svatá mého života. A to byl všední den, dopoledne, kostel téměř prázdný a  já se díval přes obrazovku kamery. Opravdu síla a vznešenost.

Příště se společně podíváme do Rajhradu.

                                                                                            Ať vám Bůh žehná! Jaroslav Šilar

Mária a Valentín Kováčovi

V sobotu 16. listopadu jsme v Orlickém Podhůří - Říčkách natáčeli přednášku Márie a Valentína Kováčových (Košice), ve které hovořili o připravované knize Dotyky Neba a okolnostech jejího vzniku. Pod fotografií si můžete přečíst krátkou upoutávku na knihu Dotyky Neba.

Úvod

Táto kniha nás vzrušujúcim spôsobom privádza do tajomného sveta mystiky, od zjavenia Panny Márie na Turzovke, cez zjavenia Pána Ježiša môjmu manželovi Valentínovi a zjavenia našej  5–ročnej vnučky Viktorky. Pojednáva o poslaní, ktoré dostal môj manžel od Pána Ježiša, založiť Spoločenstvo Priateľov Eucharistie a rozšíriť ho do celého sveta, aby sa prehĺbila úcta k Eucharistii, a o veľkom Božom tajomstve, Nebeskom kráľovstve, ktoré sa Pán Ježiš rozhodol zverejniť skrze našu malú vnučku, ktorej bolo toto tajomstvo zjavené preblahoslavenou Pannou Máriou. Dôvody, prečo sa to stalo, najlepšie vysvetlil Pán Ježiš  Valentínovi: 

„Cirkev je teraz v hroznom stave. Každý deň stráca mnoho členov. Nemá ľuďom už čo ponúknuť, ako ich pritiahnuť. Kresťania svoje biele košieľky, ktoré dostali pri krste, zahadzujú špinavé do skrine, alebo rovno do odpadu. Stratili motiváciu na to, aby si ich oprali. Ty si len Môj posol, ktorý im má ukázať, že sa oplatí byť kresťanom, že je dôležité, aby tie košieľky vytiahli zo skrine a začali ich nosiť a pravidelne opierať. Povieš im o tom, čo nikto nikdy nepovedal. O Nebeskom kráľovstve, cieľu, ku ktorému by mala smerovať každá duša. O tom, aké je, ako prebieha život v ňom, ako sa tam má duša človeka dostať, a čo sa deje s človekom po smrti. Ukážeš im, aký je dôležitý život na zemi, pre život večný. Veď ako vy ľudia hovoríte: „ Kto si ako ustelie, tak bude spať" a Ja k tomu  len dodám: „ Kto sa ako pripraví, tak sa bude mať."

Hlavným tvojím poslaním je ukázať ľuďom cieľ ich života – Nebeské kráľovstvo a Život večný. Spoločenstvo Priateľov Eucharistie je len prostriedok, ako sa do toho cieľa dostať, ale ako budú odmenení, záleží od života, aký viedli na zemi."

Příběh Márie a Valentína jsme sledovali v dokumentu AVE MARIA! a budeme se mu věnovat i ve filmu Přátelé Eucharistie. 

V příští novince navštívíme Cisterciánský klášter Vyšší Brod, kde se zúčastníme obláčky našeho podporovatele a spolupracovníka Antonína Krejzara. Natočené záběry uvidíte ve filmu Přátelé Eucharistie.

Ať vám Bůh žehná! Jaroslav Šilar

Trnava, kard. Burke

Trnava, kard. Burke
SOBOTA 16.11.2019

09:30 – Pontifikálna svätá omša podľa misálu sv. Jána XXIII. (v rámci Trnavskej novény), Bazilika sv. Mikuláša – celebruje J. Em. kardinál Raymond Leo Burke

KARDINÁL RAYMOND LEO BURKE

sa narodil 30. júna 1948 v USA, v Richland Center, v štáte Wisconsin. Kňazský seminár navštevoval v La Crosse. Neskôr študoval vo Washingtone, D.C., a v Ríme, kde ho pápež svätý Pavol VI. vysvätil v roku 1975 za kňaza. Vyučoval náboženstvo vo farnosti a od roku 1980 pokračoval v štúdiu kanonického práva v Ríme. Za biskupa bol vysvätený v roku 1995 pápežom svätým Jánom Pavlom II. Takmer deväť rokov bol biskupom La Crosse, kde založil svätyňu Panny Márie z Guadalupe. Neskôr pôsobil štyri roky ako arcibiskup v meste St. Louis. V roku 2010 ho pápež Benedikt XVI. vymenoval za kardinála a následne za prefekta Najvyššieho Tribunálu Apoštolskej signatúry. V roku 2014 ho pápež František vymenoval na post patróna suverénneho rádu Maltézskych rytierov. Je členom Kongregácie pre kauzy svätých a členom Najvyššieho Tribunálu apoštolskej signatúry.

Prvním příjemným zážitkem v kostele sv. Mikuláše byl pohled na to, jak je před příchodem kardinála narychlo odnášen obětní stůl z liturgického prostoru. K ničemu ho totiž nepotřeboval.

Kardinál Burke sloužil mši svatou v římském ritu.

Celou mši svatou provázela vznešenost, která Bohu náleží.

Svaté Přijímání všichni přijali na kolenou a do úst.

Záběry z pontifikální mše svaté uvidíte ve filmu Přátelé Eucharistie.

Ať vám Bůh žehná! Jaroslav Šilar