Přátelé Eucharistie - crowfunding kampaň

Přátelé Eucharistie

Film o Pánu Ježíši Kristu a Jeho zjeveních v současnosti, o liturgii a eucharistické úctě. Prosím, podpořte vznik našeho filmu.

Film & Video
Přátelé Eucharistie

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Po uvedení dokumentárních filmů Chudobka Bílého Krále, Znamení Kříže a dvoudílného AVE MARIA! jsme se rozhodli pokračovat v této řadě dokumentů s čistě katolickou tematikou.

Zde jsou odkazy na výsledek naší minulé kampaně na Startovači - film AVE MARIA! (1. díl a 2. díl)

https://youtu.be/aBbEl5S9Ysk

https://youtu.be/kOOfKojQhbI

O čem bude nový film? Především o Pánu Ježíši Kristu, o současné i tradiční katolické liturgii, o liturgické hudbě a svátostech, které nám nabízí Katolická církev. Prostřednictvím našich kamer navštívíte Izrael, Itálii, Irsko, Polsko, Slovensko a Ukrajinu. Připomeneme Vám dramatické události, ke kterým došlo v zahraničí i u nás v souvislosti s neúctou ke Kříži a Eucharistii. Dokument bude také obsahovat zajímavá svědectví o současných zjeveních Pána Ježíše Krista.

Panna Maria zjevila svůj obsáhlý životopis sestře Marii od Ježíše z Agredy.

Čtyři svazky tohoto díla vás zároveň provedou životem Pána Ježíše Krista.

 

Proč jsem se rozhodl zpracovat toto téma?

První důvod: Bude dobré si připomenout, co je středobodem katolického kostela. Před půl stoletím by správně odpovědělo i malé dítě. Dále se budeme zajímat o to, z jakého důvodu je vytěsňována (ne-li přímo zakazována) tradiční mše svatá? V čem je jiná oproti pokoncilním trendům? Co je to vlastně mše svatá? Jedná se o připomínku Poslední večeře Páně, nebo jde o Nejvyšší Oběť na Kalvárii? Dal Bůh katolíkům nějaká nadpřirozená znamení o tom, že při mši svaté skutečně dochází k proměňování chleba a vína na Tělo a Krev Ježíše Krista? Pokud plně pochopíme velikost tohoto zázraku, jak bychom tedy měli přistupovat před Tělo a Krev Pána Ježíše Krista při svatém Přijímání? Rozhodl jsem se odpovídat na tyto otázky ústy kněží i biskupů.

Vraťme liturgii vznešenost, která Bohu náleží!

 

Druhý důvod: Nelze si nevšimnout, jak je Katolická církev napadána nepřítelem vnějším i škůdci vnitřními. Ukážeme Vám, že současné evropské hodnoty nelze považovat za křesťanské hodnoty, a jak to dopadne, když se Církev přizpůsobuje „duchu doby“. Kde vadne liturgie, tam upadá i víra. Nelze stále strkat hlavu do písku! Buďme jako psi, kteří střeží dům svého pána a štěkají, když jej obchází zloděj! Přestaňme se přizpůsobovat bratřím protestantům, ale modleme se za ně, aby našli cestu zpět do Katolické církve. Novým filmem se pokusíme vysvětlit, proč je důležité udržovat kvalitní liturgii, chodit co nejčastěji ke svátostem, postit se, modlit se růženec a mimo četby Písma svatého otevřít i Katechismus katolického náboženství, aby nás nikdo neobalamutil.

Růženec stigmatizované Anny B. Tomanové

 

Třetí důvod: Z lásky k Bohu, Panně Marii a Katolické církvi. Abychom Vás, i přes všechny útrapy této doby, posilnili ve víře a ujistili, že stojíte na straně Vítěze.

Ve filmu mimo jiné vystoupí současný žijící slovenský vizionář, několik českých a zahraničních kněží a biskupů, zazní i názory odborníků na liturgickou hudbu. Jako vždy se také můžete těšit na kvalitní komentáře P. Filipa M. Ant. Stajnera.

Film netočíme za účelem finančního zisku, ale pro podporu křesťanství.

Náklady na zhotovení filmu jsou nemalé. Pro Vaši představu, jen pořízení záběrů k dokumentu AVE MARIA! překročilo částku 120 000 Kč. Do této sumy jsem započítal pouze výdaje na dopravu (palivo, dálniční poplatky, amortizaci zapůjčené dodávky) a ubytování členů Orfilmu (to nejlevnější a bez stravy) na trasách Portugalsko - Holandsko - Ukrajina.

Medailka Panny MarieZázračná medailka Panny Marie neboli Medailka Neposkvrněného Početí

 

Film AVE MARIA! jsme mohli sestavit v takovém rozsahu jen díky příspěvkům od vás – našich dobrodinců.

Předpokládám, že cestovní náklady na film Přátelé Eucharistie budou obdobné. Plánujeme cestu do Izraele (po stopách Ježíše Krista a Panny Marie), Itálie (eucharistické zázraky, sv. František), Irsko (zjevení Pána Ježíše Krista), Polsko (eucharistický zázrak), Slovensko (eucharistická úcta a zjevení Pána Ježíše Krista), Ukrajina (eucharistická úcta a stav Katolické církve mimo EU). S důvěrou se obracím na Vás, následovníky Pána Ježíše Krista, kterým není lhostejný současný stav liturgie a úcta k Eucharistii, s prosbou o třeba jen drobný finanční příspěvek na zdárné dokončení filmu Přátelé Eucharistie. Za Vaši finanční i duchovní podporu předem děkujeme!

                                                                                                   Jaroslav Šilar, Orfilm

                                                                                                     Ať vám Bůh žehná!

 

 

 

Co si o tomto projektu myslíte?