Poslední čaroděj - Zrození magie - crowfunding kampaň

Poslední čaroděj - Zrození magie

První díl čtyřdílné fantasy série knih, vyprávějící o životě jednoho z prvních a zároveň posledního z čarodějů, jenž doposud kráčí po naší zemi.

Knihy
Poslední čaroděj - Zrození magie

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

O knize

Jak již bylo řečeno, jedná se o fantasy knihu, jejíž děj se odehrává v našem světě. Samotný příběh je rozdělen do dvou časových os. První osou je současná doba, tedy 21. století. Druhou pak různé etapy doby kamenné. Přičemž se drtivá část děje odehrává právě v minulosti.

Kniha formou devíti povídek, proložených krátkými úryvky ze současnosti, vypráví epický příběh. Příběh, jenž zachycuje vznik magie v našem světě. Její rozvoj, spolu z rozvojem první lidské civilizace. Vzestup čarodějů, ale i temnoty, jež některé lidi s příchodem moci začala stravovat, o to intenzivněji.

Ústřední hrdina vzpomíná na svůj minulý život. Život, jenž prožil před dlouhými věky a který již dávno zchřadl a uvadl. Vzestupy mocných smrtelníků, čarodějů, ale i celých říší. To vše prastarý čaroděj viděl na vlastní oči. Spolu se svými dvěma pokrevními bratry stvořil první civilizaci, jež se stala legendou. Vládli společně mocí, vedle níž bledlo závistí i samotné slunce. Takováto moc přirozeně lákala i další čaroděje. Některé bezesporu ochotné vyrvat ji z chladnoucích prstů třech bratří.

Nekupujte zajíce v pytli

Většina knižních autorů nabízí jako ukázku vybrané úryvky ze své knihy. Já jsem se rozhodl zajít dále. V níže uvedeném odkazu najdete kompletní první povídku odehrávající se v minulosti.

Vlahý jarní vánek, vanoucí od Egejského moře, příjemně chladil skupinu mužů a žen pracujících na dřevěné palisádě vysoké sotva tři metry a již od pohledu nijak zvlášť bytelné. Všichni přítomní na sobě měli zvířecí kůže a usilovně dokončovali ... pokračování na FB

Věřím, že po přečtení této ukázky, už budete mít jasno, zda vydání mé knihy podpořit či nikoliv. Velmi rád si také vyslechnu váš názor, ať už bude pozitivní či nikoliv :)

 

Magie v knize

Právě magie je základní stavební kámen mé knihy. A proto se k ní snažím přistupovat netradičně. Ve většině fantasy knížkách, hrách či filmech samotná kouzla vznikají jakousi kouzelnou formulí. Slovy, jež vyslovíte spolu se soustředěním a někdy i s gestikulací rukou či nějakého předmětu, spolu s vynaložením části své energie. Magie mívá různé podoby, například síla lásky či nenávisti, bývá tou vůbec nejsilnější.

A právě tak v mé knize magie nevypadá. V mé knize, čarodějové za pomoci své vůle dokážou tvarovat a přeměňovat, již existující hmotu. Nedokážou vyčarovat něco z ničeho. Zachovávají tak naše fyzikální zákony. To je velice důležité, sama magie pak působí velice přirozeně a co hlavně uvěřitelně.

 

Rozsah knihy

Přesný počet stran knihy závisí na konečné podobě tisku, ale bude se pohybovat mezi 250-300 stranami.

 

Plány do budoucnosti

Plánuji sepsat celkem čtyři knihy ze světa Posledního čaroděje.

První knihou je samozřejmě Zrození magie. Tu mám již kompletně sepsanou a upravenou do posledních detailů.

Druhou pak bude Věk bohů. Zde bych se rád zaměřil na dobu, kdy nad králi, stáli bohové, jež ovládali osudy lidí, říší i celého světa.

Námět na třetí a čtvrtou knihu si prozatím ponechám ve své hlavě. Jediné co prozradím je, že třetí kniha se bude jmenovat Relikty minulosti a čtvrtá se bude odehrávat v budoucnosti.

 

Pár slov o autorovi

Je mi 25 let a jsem začínající autor. To však neznamená, že jsem před Posledním čarodějem nic nenapsal. Napsal jsem hned několik povídek, jak samostatných, tak na sebe navazujících. Nicméně příběh posledního čaroděje je první, který bych rád nabídl široké veřejnosti.

Mým velkým končíkem je historie, převážně pak historie mytologií a válečnictví. To se samozřejmě projevuje i v knize. Kdy spojuji svou fantazii spolu se skutečnými historickými, či mytologickými místy a postavami. Výsledkem je pak svět, jemuž věříte, že zde skutečně mohl existovat.

Kromě toho jsem samozřejmě velkým milovníkem jak fantasy knížek, tak her. Dalším mým a v současné době hlavní zájmem je historický šerm a boj.

 

Kdy knihu dostanu?

Ihned, jakmile získám potřebné prostředky, začnu řešit realizaci výroby samotné knihy. Předpokládám, že do několika měsíců, po úspěšném ukončení projektu, se objeví na vašich stolech.

 

Na co peníze použiji?

Vybrané peníze budou primárně použity na financování samotného tisku knihy. Dále pak na honorář ilustrátorovi obálky, korekturu a konečné naformátování textu. V případě vybrání vyšší sumy, bude realizována reklama.

 

Závěrem

V neposlední řádě děkuji všem, jež si přečetli celý můj projekt až do konce. Společnými silami můžeme přenést z nul a jedniček na papír knihu, jež spojuje fantazii s mytologií i s reálnou historií našeho světa. Výsledkem této kombinace je dech beroucí příběh, jež vás pohltí a kterému snad i v koutku mysli uvěříte, že se opravdu stal.

Co si o tomto projektu myslíte?