Startovač - financování projektů

Pomozte zlepšit diganostiku Alzheimerovy nemoci - crowfunding kampaň

Podpořit - Pomozte zlepšit diganostiku Alzheimerovy nemoci

Jsem Veronika Matušková, psycholožka a výzkumnice, která se věnuje Alzheimerově nemoci. Prosím, pomozte mi účastnit se výzkumné stáže v Kanadě!

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

3 000 Kč Individuální poradenství o Alzheimerově nemoci

1 hodina soukromého online poradenství o Alzheimerově nemoci, o jejím průběhu, informacích ohledně diagnostického procesu a zodpovězení Vašich otázek, v předem domluveném termínu (pozor, ne samotná diagnostika, ta musí vždy proběhnout offline:)

Počet dostupných odměn: 8/10