Pomôž zachrániť festival! - crowfunding kampaň

Podpořit - Pomôž zachrániť festival!

Náš festival bol zrušený týždeň pred termínom z dôvodu opatrení proti Covid-19 zo strany úradov. Prispej nám prosím na vykrytie likvidačných strát.

Hudba
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

3 000 EUR Patrón festivalu

Generálny sponzor. Najväčší z najväčších. Anjel strážny. Patrón všetkých punkáčov. Za toto Ťa budeme nosiť na rukách, napájať a ospevovať chválami. Vyvážime ťa cestovinami. Samozrejme, že Ťa umiestnime všade kam nás len napadne. Dostaneš nás do tranzu, lebo takouto čiastkou nás za 10 rokov ešte nikto nepodporil a splníš nám ďalší doteraz nedosiahnuteľný míľnik.

Počet dostupných odměn: 1/1