Pomôž zachrániť festival! - crowfunding kampaň

Podpořit - Pomôž zachrániť festival!

Náš festival bol zrušený týždeň pred termínom z dôvodu opatrení proti Covid-19 zo strany úradov. Prispej nám prosím na vykrytie likvidačných strát.

Hudba
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

550 EUR Festivalová sieň slávy - partner festivalu

Dostaneš sa do festivalovej siene slávy! Budeš súčasťou najužšieho klubu patrónov festivalu. Staneš sa totiž oficiálnym partnerom festivalu na rok 2021. Tvoje meno či logo spoločnosti umiestnime medzi partnerov festivalu na všetkých stránkach, tlačených materiáloch, video výstupoch, na banneroch a obrazovkách v areáli festivalu). Budeš všade na očiach.

Počet dostupných odměn: 15/15