Pomôž zachrániť festival! - crowfunding kampaň

Podpořit - Pomôž zachrániť festival!

Náš festival bol zrušený týždeň pred termínom z dôvodu opatrení proti Covid-19 zo strany úradov. Prispej nám prosím na vykrytie likvidačných strát.

Hudba
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

500 EUR Súkromný koncert u teba doma

Staneš sa jedným z hlavných pilierov budúceho ročníka. Tvoja ochota bude korunovaná súkromným kultúrnym programom podľa Tvojich predstáv. Náš štáb Ti zabezpečí akustický koncert interpreta u teba doma na záhrade. Navštívia Ťa aj členovia štábu, aby sme Ti porozprávali festivalové historky, ktoré sme za tie roky zažili. Taktiež Ťa zasvätíme do všetkého, čo obnáša organizácia festivalu a ako to vyzerá v zákulisí počas roka. A aby sme neboli pri tom rozprávaní na sucho, prinesieme ti samozrejme aj špeciálne festivalové pivo od spriaznených pivovarníkov.

Počet dostupných odměn: 4/5