Pomôž zachrániť festival! - crowfunding kampaň

Podpořit - Pomôž zachrániť festival!

Náš festival bol zrušený týždeň pred termínom z dôvodu opatrení proti Covid-19 zo strany úradov. Prispej nám prosím na vykrytie likvidačných strát.

Hudba
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

5 EUR Verejné poďakovanie

Ide o finančne najvýhodnejšiu možnosť ako nás podporiť a zároveň dostať od nás i odmenu. Ako poďakovanie za Tvoju podporu umiestnime vaše meno na veľkom ďakovnom banneri, ktorý bude umiestnený na hlavnom vstupe na festival v roku 2021 v Trenčíne. Taktiež Ti za túto odmenu verejne poďakujeme na našej webstránke, FB a Instagram profile.

Počet odměn není omezen