Startovač - financování projektů

Sedmnáctiletý spisovatel a kniha Pohoří předělu - crowfunding kampaň

Novinky - Sedmnáctiletý spisovatel a kniha Pohoří předělu

Kdyby se dobrodružství zkřížilo s osobním rozvojem, přesně tohle by vzešlo. Pohoří předělu tě donutí přehodnotit vše, co dosud víš.

Knihy
Podařilo se nám odstartovat! 10% za prvních den a Kodex Kosmický Obrázek

Vážení Startéři,


projekt běží již 24 hodin a nám se podařilo nakopnout zážeh, který nás vynesl přes 10% z celkové částky. To je skvělý úspěch! Dejte vědět své rodině, přátelům i kolegům - a stávajícím přispěvatelům patří mé obrovské díky!

Při této příležitosti chci blíže popsat Kodex kosmický. Jedná se o 50-stránkový dokument ve své momentální verzi, který zachycuje nejdůležitější pasáže z hlavní knížky. Mimo vysvětlivek, které naleznete za poslední kapitolou Pohoří předělu, se Kodex kosmický snaží poskytnout čtenáři krátkou rekapitulaci "toho z osobního rozvoje." Internet je plný podobných mouder; bohužel válná většina z nich nepřináší čtenáři žádnou hodnotu ani rozvoj, protože postrádají nadhled, perspektivu. Jsou jako zrcadlo, které imituje svého čtenáře - jako když otrok promlouvá k otroku. Kodex kosmický se snaží vyvarovat tohoto problému. Každá stránka je přínosná, jsme-li ochotní nad ní otevřeně rozjímat. Navozuje nás k důkladnějšímu bádání, jak funguje svět. Přikládám ukázku formátu:

Ještě jednou děkuji!