Startovač - financování projektů

Podporme Lakiho na Isle of Man 2019 - crowfunding kampaň

Podpořit - Podporme Lakiho na Isle of Man 2019

Podpora slovenského motocyklového pretekára na legendárnom prírodnom okruhu Tourist Trophy Isle of Man 2019.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

150 EUR foto obraz 90x60cm

fotoobraz titulnej fotky Lakiho na Mane. Rozmer 90x60cm.

Počet dostupných odměn: 3/3