Startovač - financování projektů

Podporme Lakiho na Isle of Man 2019 - crowfunding kampaň

Podpořit - Podporme Lakiho na Isle of Man 2019

Podpora slovenského motocyklového pretekára na legendárnom prírodnom okruhu Tourist Trophy Isle of Man 2019.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

20 EUR Plagát s venovaním

Plagát s venovaním od Lakiho

Počet odměn není omezen