Startovač - financování projektů

Pocitoví nádeníci - crowfunding kampaň

Startéři - Pocitoví nádeníci

Fotograf a písničkářka se dali do kupy a sloučili obraz se slovem ... pocit s pocitem ... a vznikla kniha poesie a fotografií dvou autorů.

Knihy

Projekt skončil neúspěšně. Všechny příspěvky byly vráceny zpět Startérům v plné výši.

Příspěvky mobilních startérů pošleme na neziskové kreativní projekty nebo jiné projekty na Startovači. Tipy na neziskové kreativní projekty mimo Startovač velmi uvítáme. Pište na info@startovac.cz.