Startovač - financování projektů

PÍSNIČKÁŘ DAN VERTÍGO TOČÍ SVOJE DRUHÉ ALBUM - crowfunding kampaň

Podpořit - PÍSNIČKÁŘ DAN VERTÍGO TOČÍ SVOJE DRUHÉ ALBUM

Brněnský rocknroll-folk/punkový pouličník by rád vydal svoje druhé album s názvem "#DNVRTG".

Hudba
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

10 000 Kč Patron/ka alba ( + KONCERT a 2 HMOTNÉ CD)

Budeš navždy blahořečen/a coby štědrý/á mecenáš/ka umění písničkářského; máš-li firmu, může být uvedeno její logo v bookletu alba, na mém webu (www.danvertigo.cz) i vyvěšeno na křtu desky.
Vyhrazuju si právo odmítnout - to jen tak pro sichr, znáte to.
Koncert a 2x hmotné CD v ceně.

Počet dostupných odměn: 3/3