Startovač - financování projektů

PIONÝREM PŘES MEXIKO - crowfunding kampaň

Podpořit - PIONÝREM PŘES MEXIKO

Pomozte vdechnout čtyřem starým Jawám duši, natočit dokument o jejich cestě po Mexiku a vydat fotoknihu.

Film & Video
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

7 000 Kč Velká expedice pro 2 na 2 dny + certifikát

Dvoudenní expedice pro Vás a Vašeho kamaráda. Půjčíme Vám dva z našich Pionýrů a společně strávíme dva dny v sedlech. Večer se utáboříme v přírodě a při opékání buřtů Vám budeme vyprávět o cestě Mexikem. Po návratu obdržíte certifikát cestovatele na Pionýru a čestného člena našeho klubu. A k tomu ještě dostanete náš balíček, který bude obsahovat:
2x Vaše jméno větším písmem na motorce
2x parádní placku
2x expediční samolepku
2x expediční náramek
2x elektronického průvodce
2x seriál Expedice Balkán ke stažení
2x nejlepší fotky z Ruska ke stažení
2x nejlepší fotky z Balkánu ke stažení

Počet dostupných odměn: 6/6