Startovač - financování projektů

Finále Peta Cupu 2019 - crowfunding kampaň

Podpořit - Finále Peta Cupu 2019

Finálové kolo skokového hobby seriálu pro děti a juniory, ve kterém zároveň proběhne vyhlášení celkových vítězů 3 věkových kategorií.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

2 500 Kč Partnerský balíček

V rámci této odměny nabízíme vyvěšení banneru v místě konání akce, zveřejnění loga na plakátech, oficiálním webu, Facebookových stránkách + vyhlašování v rámci finálového kola. Možnost pojmenování jedné ze 4 soutěží v rámci seriálu jménem partnera. A dále osobní účast na akci, včetně občerstvení a možnost dekorování vítěze dané soutěže.

Počet dostupných odměn: 2/4