Startovač - financování projektů

Penzion nejen pro pohodové víkendy - crowfunding kampaň

Podpořit - Penzion nejen pro pohodové víkendy

Jsme parta 4 lidí, kteří chtějí spojit své síly a znovu otevřít Penzion v horách ve Zlínském kraji.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

200 Kč Pohled s poděkováním + magnetka

Pohled s poděkováním a popisem jak se nám díky Vám daří + magnetka s fotografií Penzionu

Počet dostupných odměn: 20/20