Startovač - financování projektů

Pavel Čadek - Cellofolk (1. album) - crowfunding kampaň

Podpořit - Pavel Čadek - Cellofolk (1. album)

Jsem violoncellista a písničkář, který by rád vydal své první album. Pomůžete zrodu cello-folku? :)

Hudba
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

10 000 Kč Mecenáš cellofolku

2x fyzický cellofolk + vaše jméno, či logo vaší firmy bude (pokud si přejete) uvedeno mezi oficiálními sponzory v bookletu alba, na úvodní stránce facebooku (po nějaký čas) a pokud si dodáte nějaký banner, může být přítomen na koncertech (po nějaký čas). Detaily případně doladíme.

Počet odměn není omezen