Startovač - financování projektů

Pavel Čadek - Cellofolk (1. album) - crowfunding kampaň

Podpořit - Pavel Čadek - Cellofolk (1. album)

Jsem violoncellista a písničkář, který by rád vydal své první album. Pomůžete zrodu cello-folku? :)

Hudba
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

600 Kč Veršovaný cellofolk

Fyzické album s mou vlastní krátkou veršovanou ódou na vás vám přijde poštou (pokud vás neznám, tak pro tento účel se bude hodit, když pošlete něco o vás - krátký popis či fotku). Vaše jméno bude navíc uvedeno v bookletu mezi poděkováním.

Počet odměn není omezen