Startovač - financování projektů

#PARKOUR4U - crowfunding kampaň

Podpořit - #PARKOUR4U

Pomozte nám vydat teprve 3. tištěnou knížku o parkouru v ČR! Takhle knížka #Parkour4U bude plná krásných fotek a navíc propojená s výukovými videi!

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

5 000 Kč Sponzor - fanoušek parkouru

4 výtisky knihy s věnováním, poděkování v knize v sekci sponzorů, tričko s parkour motivem #PARKOUR4U, individuální trénink parkouru (min. 2 hodiny) v největším parkourovém parku v Plzni.

Počet dostupných odměn: 9/10