Startovač - financování projektů

Papírový model AERO L-29 Delfín  v měřítku 1:33 - crowfunding kampaň

Podpořit - Papírový model AERO L-29 Delfín v měřítku 1:33

Pomozte nám s vydáním papírového modelu Českého cvičného proudového letounu AERO L-29 Delfín v měřítku 1:33

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

800 Kč 2 modely AERO L-29 Delfín vč. poštovného EU

Pod touto odměnou vám nabízíme 2 modely AERO L-29 Delfín v měřítku 1:33 včetně kabinek a poštovného v rámci EU. Model je možné postavit ve zbarvení letectva ČR, SR, DDR a SSSR.

Počet odměn není omezen