Startovač - financování projektů

Papírový model AERO L-29 Delfín  v měřítku 1:33 - crowfunding kampaň

Podpořit - Papírový model AERO L-29 Delfín v měřítku 1:33

Pomozte nám s vydáním papírového modelu Českého cvičného proudového letounu AERO L-29 Delfín v měřítku 1:33

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

20 000 Kč model letadla dle vašeho zadání

za tento příspěvek si můžete zvolit jaký model letadla v měřítku 1/33 by jste chtěli. Podmínkou je dostatek podkladů pro vytvoření modelu a omezení rozsahu modelu na 8 stran A4 (cca stejný rozsah jako L-29 Delfín). Dodání je cca do 6-9 měsíců od ukončení projektu.

Počet dostupných odměn: 1/1