Startovač - financování projektů

Papírový model AERO L-29 Delfín  v měřítku 1:33 - crowfunding kampaň

Podpořit - Papírový model AERO L-29 Delfín v měřítku 1:33

Pomozte nám s vydáním papírového modelu Českého cvičného proudového letounu AERO L-29 Delfín v měřítku 1:33

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

400 Kč AERO L-29 Delfín včetně kabinky, poštovné ČR

Pod touto odměnou vám nabízíme náš model AERO L-29 Delfín v měřítku 1:33 včetně kabinky a poštovného v rámci ČR. Model je možné postavit ve zbarvení letectva ČR, SR, DDR a SSSR. Model je v rámci nabídky zvýhodněn a pokud se vydání modelu povede, bude prodejní cena bez kabinky a poštovného 400,- Kč.

Počet odměn není omezen