Pamětní deska Václava Havla - crowfunding kampaň

Podpořit - Pamětní deska Václava Havla

Novojičínská Otevřená Společnost společně s Vámi dokázala pomocí petice prosadit pojmenování nově zrekonstruovaného prostoru před Žerotínským zámkem.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

2 000 Kč Tričko s Václavem Havlem, certifikát a placka

Jste naprosto neuvěřitelní, je skvělé, že existují tak štědří dárci! Jako odměnu za Váš finanční dar dostane placku "I love Václav Havel" tričko s podobiznou Václava Havla a certifikát o daru.

Tričko s podobiznou Václava Havla
Podepsaný certifikát o daru

Počet odměn není omezen