Pamětní deska Václava Havla - crowfunding kampaň

Podpořit - Pamětní deska Václava Havla

Novojičínská Otevřená Společnost společně s Vámi dokázala pomocí petice prosadit pojmenování nově zrekonstruovaného prostoru před Žerotínským zámkem.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

1 000 Kč Placka a podepsaný certifikát o daru

Moc děkujeme za Vaši podporu a jako odměnu Vám osobně předáme placku "I love Václav Havel" a certifikát o daru podepsaný Dagmar Havlovou.
Placka I love Václav Havel
Certifikát o daru

Počet odměn není omezen