Otevřené pohádky - crowfunding kampaň

Startéři - Otevřené pohádky

Pohádky, co nikdy nekončí? Pohádky, které jsou pokaždé jiné? Pohádky, které tvoříte se svými dětmi? To jsou Otevřené pohádky.

Knihy

Projekt skončil neúspěšně. Všechny příspěvky byly vráceny zpět Startérům v plné výši.

Příspěvky mobilních startérů pošleme na neziskové kreativní projekty nebo jiné projekty na Startovači. Tipy na neziskové kreativní projekty mimo Startovač velmi uvítáme. Pište na info@startovac.cz.