Orlice - crowfunding kampaň

Orlice

Kniha básní a ornamentů. Básnický a kresebný deník. Dvojí reflexe stejných zážitků, vznikající nezávisle na sobě, postavených vedle sebe.

Knihy

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Básnický dialog obrazů a slov.

V průběhu uplynulého roku k nám přicházely obrazy. Z pocitů, prožitků a záchvěvů skutečnosti vznikalo svědectví o jednom roce dvou lidí. A snad i poselství platné pro mnohé, vyjádřené jazykem básnickým a výtvarným. Na sklonku roku 2013 byl na světě soubor básní a kreseb, který bychom rádi předali všem, kdo chtějí této řeči naslouchat.

Vaše podpora tohoto projektu umožní vydání krásné knižní publikace, sbírky básní s výpravným ilustračním doprodem v rozsahu cca 70 stran.

Každá báseň má svou ilustraci. Ilustrace je koncipována do uzavřeného ornamentálního celku. Báseň, jako vnitřní myšlenka se skládá z obrazu slov, každý ornament je ucelenou vizualizací básně.

Zde níže uvádíme některé ze tří desítek básní a tří desítek celostránkových ilustrací. Na finální grafické úpravě se momentálně pracuje. Vrchním dohližitelem na mou sazečkou činnost provádí David Matura, skvělý grafik, kterého je nám velkou ctí míti za zády.

"O víkendu jsme chtěli natočit nějakou bystřejší upoutávku. Nějaký lepší úvodník, který propojí skrze hudbu tuto poezii s Vámi.Podpořením tohohle projektu se stáváte součástí něčeho svobodného, tvořivého a hlubokého. Avšak měli jsme sebou Jasminku (3 roky) a ta celé naše snažení uchopovala po svém, přesto aspoň trochu nálady z jednoho krásného dopoledne v Olomouci můžete zavnímat zde v odkazu na youtube":

ilustrace č. 1

"Omšelý poustevník", perokresba na křídovém papíře 310 x 450 mm

02.jpg

basweb.jpg

ilustrace č. 2          

"Modlitba", perokresba na křídovém papíře 310 x 450 mm

03.jpg

bas2web.jpg

ilustrace č. 3

"Podzimní láska", perokresba na křídovém papíře 310 x 450 mm

05.jpg

bas3web.jpg

ilustrace č.4

"Průzračný pramen", perokresba na křídovém papíře 310 x 450 mm

                               06.jpg

bas4web.jpg

ilustrace č. 5       

" S orlem", perokresba na křídovém papíře 310 x 450 mm

07.jpg

bas5web.jpg

ilustrace č. 6

"Adventní", perokresba na křídovém papíře 310 x 450 mm

15.jpg

bas6web.jpg

ilustrace č. 7

"Astrální žena", perokresba na křídovém papíře 310 x 450 mm

 

                        16.jpg

bas7web.jpg

ilustrace č. 8   

kresba připravená pro obal knihy, kombinovaná technika 310 x 450 mm

                                1b-web.jpg  

ilustrace č. 9

kresba připravená pro obal knihy, kombinovaná technika 310 x 450 mm         

2a.jpg

Celá koncepce Básnicko-kresebné sbírky vznikla při delším pobytu v Orlických horách na podzim roku 2013. S úctou ke krásnému koutu naší země jsme zvolili název "Orlice". Máme celou dobu pocit, že právě orlice je i ochránkyní této myšlenky. Její křik a její křídla jsou pro nás bytostně spojená s poezií duše, která dokáže být vznešená, ale zároveň i nekompromisně dravá až krutá. Krásná i nebezpečná. Divoká duše po vesmírných vlnách lehce klouže.

Za Vaši podporu děkuje
!§) ilustrátor Radka Chocholoušová
!§) spisovatel, básník a hudebník Petr Dvořáček

 

 

Co si o tomto projektu myslíte?