Orientální tanec v roce - crowfunding kampaň

Startéři - Orientální tanec v roce

Pomozte nám nafotit a vydat kalendář s orientálními tanečnicemi. Tance a jejich kostýmy jsou velmi rozmanité a mají zajímavou historii.

Umění

Projekt skončil neúspěšně. Všechny příspěvky byly vráceny zpět Startérům v plné výši.

Příspěvky mobilních startérů pošleme na neziskové kreativní projekty nebo jiné projekty na Startovači. Tipy na neziskové kreativní projekty mimo Startovač velmi uvítáme. Pište na info@startovac.cz.