Startovač - financování projektů

ORIENTAL STREET FOOD MARKET - crowfunding kampaň

Podpořit - ORIENTAL STREET FOOD MARKET

Za Orientem do Plzně! Podpořte náš odvážný nápad uspořádat historicky první street food market zaměřený na gastronomii Blízkého a Dálného východu.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

150 Kč Po dobrém jídle dobrá zábava

Pro kompletní kulturní prožitek Vám náš partner DEPO2015 nabízí 1+1 zvýhodněné vstupné na tyto akce:
- interaktivní výstava Jak se točí peníze (do 18. 4. 2018)
- výstava 100 let Československa očima pěti generací (od 17. 5 do 28. 10. 2018)
- večírek FuckUp Night Pilsen vol VII. (6. 6. v 19 hod)
Kombinace je zcela na Vás.

Počet dostupných odměn: 9/10