Startovač - financování projektů

ONDŘEJ DUPAL do BELLE TIRE (top U18 tým v USA) - crowfunding kampaň

Podpořit - ONDŘEJ DUPAL do BELLE TIRE (top U18 tým v USA)

Staň se součástí mé cesty do BELLE TIRE, jednoho z nejlepších U18 hokejových týmů v Americe!

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

10 000 Kč 10 lekcí tréninků Hobby hráčů v Liberci

Jsi hobby hráč ledního hokeje? Chceš se zlepšit v hokejových dovednostech bez ohledu na úroveň? Nabízím 10 hodinových tréninků s hobby hráči v Liberci pod vedením zkušeného trenéra.

Počet dostupných odměn: 10/10