Startovač - financování projektů

Onabyla - Ponnyho maturitní film - crowfunding kampaň

Podpořit - Onabyla - Ponnyho maturitní film

Krátkometrážní studentský film o svobodě, radosti, lásce... a k tomu pár úvah.

Film & Video
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

2 020 Kč Šťastný nový rok!

Koupí této odměny získáte mimo jiné:
+ pochmurnou hliněnou sochu vytvořenou režisérem filmu
+ jakékoliv kouzlo na přání
+ krabicové víno, jakožto rekvizitu z filmu
+ nekonečný vděk
+ filmový plakát

Počet dostupných odměn: 4/5