Startovač - financování projektů

Onabyla - Ponnyho maturitní film - crowfunding kampaň

Podpořit - Onabyla - Ponnyho maturitní film

Krátkometrážní studentský film o svobodě, radosti, lásce... a k tomu pár úvah.

Film & Video
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

299 Kč Beseda / přednáška o magii s režisérem filmu

Já, vy a zbytek zájemců se sejdeme na nějakém strašně krásném místě a uvedu svůj pohled a vědomosti týkající se magie a satanismu. K tomu dostanete dobré víno a bude to fajn.

Počet dostupných odměn: 17/20