Olympijské černé divadlo HILT - crowfunding kampaň

Olympijské černé divadlo HILT

Pomozte zachránit divadelní projekt, kterému schází finance na základní údržbu kostýmů i rekvizit po letech opotřebení.

Umění

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Již celá léta si plníme sen. V roce 2007 jsme založili soubor černého divadla, který stále tvoří a snaží se "jít s dobou". Existence našeho souboru si ale zároveň žádá mnoho obětí. Vedeme stálou scénu v centru Prahy, ale nemůžeme si dovolit velkou propagaci, jako jiná divadla. Nájem divadla, reklama, grafika, web, opravy kostýmů a rekvizit, údržba světel - to vše nás každý měsíc trápí.   

Záměrem sbírky pro naše divadlo je hlavně příspěvek na opravu rekvizit a kostýmů, které stárnou a používání se opotřebovávají a ničí. Můžeme pracovat jen se speciálními UV barvami a svítícími látkami. Důsledný musí být jak výběr nití na kostýmy, tak výběr barev na opravy rekvizit, jelikož ty potřebují nejen základní černou, ale zároveň speciální úpravu drahými zářivými barvami. Část financí bychom věnovali i do reklamy, která je drahá a nemůžeme si ji dovolit, jak bychom si přáli. Rádi bychom naši show udrželi v plné kvalitě a zároveň chceme mít prostor dále tvořit. 

Nyní, 14.10.2018 mne, jako ředitele a spoluzakladatele, čekají 38. narozeniny. Mým narozeninovým přáním je moci odměnit celý můj věrný divadelní soubor, který občas hraje doslova zadarmo. Opravit vše, co se postupně ničí a propagovat naši show. Moci existovat, jako divadlo a dále tvořit nové a nové věci na poli "zvláštního divadla" je mým skutečným a jediným narozeninovým přáním.     
Naším úkolem je tvořit netradiční divadlo. Snad i díky tomu jsme se stali jediným českým divadelním souborem, který byl letošní rok nejen pozván, ale i vybrán mezinárodní porotou Světové divadelní olympiády konané v Indii. Z této akce jsme přivezli České republice dvě ocenění tohoto světového festivalu. Bylo velmi těžké sehnat sponzory našeho letu do Indie, dokonce jsme uvažovali o zrušení účasti. Podpořila nás Česká ambasáda v New Delhi a část jsme uhradili z vlastních zdrojů.  

Když můžeme, sami rádi pomůžeme. Účastí na Noci divadel 2017 jsme naší show přispívali na nadaci SOS Dětské Vesničky. Letošní ročník Noci divadel 2018 věnujeme útulku Toulavé Tlapky. 

O našem úspěchu na Světové divadelní olympiádě 2018 zde: https://www.mzv.cz/newdelhi/cz/udalosti/black_light_theatre.html

Jak vypadá takové "zvláštní divadlo"? :-) 

Co si o tomto projektu myslíte?