Startovač - financování projektů

Olomoucká dílna - crowfunding kampaň

Podpořit - Olomoucká dílna

Rozšiřujeme dílnu pro veřejnost v Olomouci! Prostor i vybavení dílny může kdokoliv využívat pro práci na svém projektu. Pořádáme také workshopy.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

15 000 Kč Mecenáš

Podpoříte-li náš projekt touto částkou, budete mít u nás kromě nekončících díků speciální poděkování na stěně sponzorů (třeba s logem Vaší firmy), zvláštní poděkování na našich stránkách, 10x jednodenní vstup na dílnu, 5x vstup na letní kolaudaci, placek a nálepek kolik budete chtít a především soukromý workshop (teambuilding) dle výběru.

Počet dostupných odměn: 5/5