Odvrácená strana dětství - crowfunding kampaň

Odvrácená strana dětství

Jedinečná preventivní akce pro děti a dospělé zaměřující se na syndrom CAN. Celým festivalem budou provázet odborní pracovníci DKC.

Film & Video

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Filmový festival Odvrácená strana dětsví je jedinečná akce spojující vzdělávání a kulturu. Pomáhá šířit informace o syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte.

  Prožívat, pomáhat a podpořit.

P1010096.jpg

Termín konání přehlídky Odvrácená strana dětství rozhodně není náhodný. Právě 19. listopad byl vyhlášen Světovým dnem prevence týrání a zneužívání dětí a 20.listopadu si připomeneme už šestadvacet let od přijetí Úmluvy o právech dítěte. Přehlídku doprovází přednášky pro žáky a studenty, kterým je  určena vždy dopolední část festivalu doplněná diskusemi s odbornými  pracovníky Dětského krizového centra.

Večerní projekce jsou určené právě Vám a všem, kteří se staví k problému čelem. Filmy, které jsou promítány, se vždy zabývají řešenými tématy na našem pracovišti.  

Díky festivalu můžeme téma prezentovat zajímavým a jedinečným způsobem. Filmy vybíráme velmi pečlivě a přiměřeně věku diváků. Díky diskuzi mohou děti i dospělí ihned a bezprostředně popsat své pocity. Zároveň si uvědomí, že se něco zlého může stát komukoliv z nás.

Pojďte s námi do toho? PROOOČ? 

Dětské krizové centrum už přes dvacet let řeší nejzávažnější případy týrání, sexuálního zneužívání a zanedbávání. Tento festival nám umožňuje na tento problém upozornit originálním způsobem.

Působnost DKC je celorepubliková. Naše Linka důvěry funguje NON-STOP.

DKC 1.jpg

Máme dvaadvacetiletou každodenní zkušenost se zmiňovanou problematikou. Naším zařízením prošlo více než 5 800 ohrožených dětí, jimž byla v DKC poskytována ambulantní péče. Na Lince důvěry jsme přijali více než 46 500 krizových kontaktů. Za léta fungování máme osvědčené a prověřené výchozí principy služeb, ochranu práv dětí, klademe důraz na etiku práce a vysokou odbornost. 

Všichni jste srdečně na festival do kina Atlas zváni. Pojďme společně pomáhat a prožívat něco nového. Postavme se zlu čelem.

Peníze, které vybereme budou všechny použity na realizaci festivalu. Na propagaci, zapůjčení filmů, výlep plakátů a tvorbu materiálů pro školy. Tato částka nepokrývá celé náklady akce, ale významně nám pomůže při přípravách a částečné realizaci. 

Více informací od DKC nalenete na našich stránkách nebo se můžete podívat na
https://www.youtube.com/watch?v=XXre4ZrffpU.

DKC 2.jpg

Co si o tomto projektu myslíte?